HÜSEYİN DURAK PETROL TİCARET SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA BEYANI

Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd.Şti tarafından iletilen aydınlatma metni ile tarafıma, işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni imza altına alınmıştır.

İşlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 c, d, f bentlerinde belirtilen “sözleşmenin kurulması veya ifası, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında istisna hükümleri uyarınca işleniyor olanları hariç olmak kaydıyla;

İstisna hükümlerine girmeyen kişisel verilerim ve özel nitelikli kişisel verilerimin aydınlatma metninde yer alan amaç, konu, kategori, aktarım, yöntem ve hukuki sebep ile sınırlı olmak üzere işlenmesine, belirtilen yerlere aktarılmasına bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür iradem ile 

   Onay veriyorum

   Onay vermiyorum

 

Bilgilerimin hukukun sunmuş olduğu genel süreler kapsamında (10 yıl) ileride işe girme ya da değerlendirilme ihtimaline binaen saklanmasını ;

   İstiyorum

   İstemiyorum

 

İSİM SOYİSİM   :

T.C NO                 :

TARİH                   :

İMZA                    :