Sera Örtüsü

Seralar, bitki yetişmesine uygun şartların sağlanması amacı ile, çevre şartlarını kontrol etmek amacı ile kurulan tarımsal yapılardır. Sera örtüleri, seraların çatı ve duvarları sayılabilecek en önemli malzemelerindendir. Bitki yetişmesine uygun şartların sağlanması ve kontrol edilebilir bir ortam hazırlanması amacıyla kullanılan PE sera örtüleri; esneklikleri, mukavemetleri, istenilen katkıların eklenebilmesi, kolay kullanımları ve ekonomik olmaları nedeniyle seracılık uygulamalarının en önemli malzemesidir. Kullanılacakları bölgeye, bitki özelliğine ve ihtiyaca göre farklı özellik ve ömürlerde üretilebilmektedir.

Teknik Özellikler

  • Esnektir, sera iskeletini kolaylıkla kapatır, şekil verilebilir.
  • Tesis giderleri ve uygulaması daha kolay ve ucuzdur.
  • Seranın kurulum yerine ya da amacına göre değişken katkı malzemelerinin kullanımı ile çok değişik amaçlı örtüler elde edilebilir. (UV, AF, IR, vb)
  • Diğer Sera Örtü materyallerine kıyasla daha ekonomiktir.